'De stadionautist stuurt zijn auto richting lichtmast' - Sjoerd Mossou